Styrelse & Ledning

Etikinvest strävar efter att Bolagets firmateckning, ledning, råd och styrelse inte ska vara för homogen, utan att olika kunskaper erfarenheter och perspektiv ska vara representerade, vilket förväntas minska affärsrisken. Etikinvest inledde 2021 en förstärkning, föryngring, geografisk spridning, och breddning så att fler kvinnor, fler landsändar och åldrar i spannet 20 till 74 finns representerade.

Direktion

Bo Lantz

VD

Bo är en miljöengagerad aktieägare i Etikinvest sedan många år och Bo känner därmed Bolaget väl. Bo har arbetat som IT-utvecklare sedan slutet på 1990-talet och har även drivit sitt eget företag Bosoft sedan 2009. 

Utbildning: Kandidatexamen i fysik från Lunds universitet och forskarstudier vid KTH

Ort: Malmö

 

Lexi Tånneryd

Vice VD

Lexi är engagerad i miljöfrågor och sågs senast på Agenda under 2019 i en miljödebatt emot Jan Björklund och Isabella Lövin. Vidare är hon väldigt intresserad av investeringar, och är styrelsesuppleant sedan våren 2020 i ett annat investeringsbolag. Detta medför en tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag, samt ett modernt perspektiv på arbetet som Etikinvest kommer utföra.

Utbildning: Studier i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm.

Ort: Stockholm

Övriga styrelseuppdrag: Lady Boss AB

 

Styrelse

Daria Micanovic

Styrelseordförande

Daria har en ekonomibakgrund med omfattande erfarenhet från energibranschen där Daria arbetat i olika roller i mer än 15 år. Först drygt 10 år hos E.ON och därefter drygt 5 år på Modity Energy Trading i Lund, nuvarande i rollen som CFO.

Utbildning: Kandidatexamen i marknadsföring från Lunds universitet, management studier vid ESCP Business School

Ort: Malmö


Charlotte Lindgren

Vice ordförande

Charlotte är ansvarig bolagsjurist på 3 Step IT Sweden AB, vilken är ett företag som arbetar med hållbar användning av IT genom livcykelhantering. Tidigare arbetade Charlotte som bolagsjurist för Ework Group och dessförinnan som jurist på Lexly. Innan sin juristkarriär har Charlotte suttit i styrelsen i ELSA och varit avdelningschef eller motsvarande inom en rad företag i både Uppsala, Stockholm, och London.

Utbildning: Masterexamen i juridik från Uppsala universitet och Università Commerciale Luigi Bocconi samt studier i retorik vid Södertörns högskola.
Ort: Solna

Pia Hedén

Ledamot

Pia driver sedan några år tillbaka PH Marketing, samt har arbetat som konsult hos investmentbolaget Polynom Invest under ett par år och har ett starkt intresse för investeringar inte minst i tidiga skeden. Pia har sin bakgrund inom hälsosektorn där hon arbetat i ledande roller med allt från diagnostik, obstetrik, diabetesteknologi och medicinsk gas. Air Liquid Gas, MiniMed Nordic, Ferring och BioCarb Diagnostics finns bland Pias tidigare arbetsplatser.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i kemi från Kungliga Tekniska Högskolan, Ekonomistudier vid Stockholms universitet, Farmakologikurs vid Lunds universitet, Marketing Management examen från Executive Foundation of Lund.

Ort: Malmö

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot Bionomit Public AB

Jonas Granath

Ledamot

Jonas är i grunden ingenjör med bakrund som konsult inom byggindustrin och har ett stort intresse för ny teknik, Investeringar, och hållbar utveckling. Idag arbetar Jonas med utveckling av tekniska system vid Trafikverket och kommer närmast innan från studier vid Uppsala Universitet, där han samtidigt haft uppdrag som lärarassistent inom industriell ekonomi.  

Utbildning: Masterexamen med huvudområde industriell teknik vid Uppsala Universitet, samt  studier i nationalekonomi, statistik, och hållbar utveckling. 

Ort: Falun

Övriga styrelseuppdrag: Etikadmin A-Z AB

IMG_5568

Anna Eriksmo

Suppleant & affärsråd

Anna har lång erfarenhet från energibranschen, framför allt inom E.ON-koncernen där hon har verkat inom olika områden i både Sverige och Tyskland. Hon började sin bana inom energihandel som analytiker och prognosmodellutvecklare och fortsatte inom investment controlling och investor relations på huvudkontoret i Düsseldorf, bland annat under finanskrisen 2008.

Anna har senast varit CFO på Modity Energy Trading i Lund med ansvar även för risk och efterlevnad. Anna har även verkatinom IT-utveckling, affärsutveckling och innovation och hanterat flera multinationella utvecklingsprojekt inom ramen för EU’s Horizon 2020-program. Anna är idag CFO på IT-företaget Fellowmind.

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik, magisterexamen i företagsekonomi, båda från Uppsala universitet.

Ort: Malmö

Övriga styrelseuppdrag: Solarus Renewables AB.

LenaEricsson

Lena Ericsson

Suppleant

Lena har en lång erfarenhet inom Electroluxkoncernen. Hon har arbetat inom olika discipliner och i ett flertal länder i Europa.

Utbildning: Studier vid internationella ekonomilinjen med fransk inriktning vid Uppsala Universitet

Ort: Stockholm

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Electrolux Logistics Aktiebolag 

Jan Cedervall

Suppleant & Etikråd

Jan är VD i Solarus Renewables AB. Jan har drygt 25 års erfarenhet av investeringar i onoterade bolag och har visat god förmåga att finna talangfulla bolag i relativt tidiga skeden, som sedan haft kursuppgångar på tusentals procent, så som ENEA och Bahnhof. Jan har arbetat med forskning och utveckling inom IT-sektorn med fokus på artificiell intelligens och bland annat varit gästforskare vid KTH och forskare vid SICS numera en del av RISE. I yngre år var Jan främst verksam som exekutive musikproducent där nästan alla produktioner Jan var involverad i visat vinst. Bland de många talangfulla och framgångsrika artister som Jan upptäckt och varit först med att ge ut återfinns Carola Häggkvist och Louise Hoffsten.

Utbildning: Kandidatexamen och forskarstudier i data- och systemvetenskap, samt kandidatuppsatts i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

Ort: Strockholm

Övriga styrelseuppdrag: Solarus Sunpower Crowd AB under namnändring till Solarus Renewables AB. Bionomit Public AB, Solarus Sunpower Holding AB, Aktiebolaget Ljungskogens strandbad, Fastighets AB Blacks Strandrev, Anna-Maria Kockums Donnationsstiftelse, Scana Sverige AB.

Ann-Charlotte Mellquist

Etikråd

Ann-Charlotte har mer än 15 års erfarenhet som konsult och projektledare i IT-branschen från företag som WM- Data, Strectch Consulting och senast IBM. Ann-Charlotte har också arbetat i tio år som ekonom och controller. Sedan 2015 är Ann-Charlotte seniorforskare på RISE, i gruppen Sustainable Business med expertis på cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller, med ett övergripande perspektiv på komplexa adaptiva system kombinerat med detaljerad analys.

Utbildning: Mastersexamen i internationell ekonomi från Göteborgs Universitet samt en M.B.A. i Innovation, Enterprise and Circular Economy från Bradford University.

Ort: Spånga

Andreas Norlin

Affärsråd

Andreas har lång erfarenhet av utveckling av läkemedel, läkemedelsbärare och medicinsk diagnostik från Var2 Pharmaceuticals, VarCT Diagnostics, Novo Nordisk i Danmark och Camurus. Andreas är idag vice forsknings- och utvecklingschef vid Ascelia Pharma samt aktiv investerare inom hälsosektorn.

Utbildning: Doktorsexamen i zoofysiologi från Lunds universitet, påbyggnadsexamen i affärsledning från Handelshögskolan i Köpenhamn, samt studier vid Harvad Business School

Ort: Malmö

Övriga Styrelseuppdrag: Xkout Bioscience AB, ApoGlyx AB

Per Hagstedt

Extern Firmatecknare

Per Hagstedt är partner i Coach & Capital. Per var tidigare VD för SDI Media, då en del av MTG numera en del av Iyuno Media Group och drog igång SDI Medias snabba internationella expansion och gjorde företaget världsledande inom sin sektor. Per har alternerat mellan roller som VD, styrelseproffs, coach och investerare i över tre decennier och har varit ordförande för Etikinvest i två omgångar mellan 2011 och 2020, sammantaget drygt 8 år i ordföranderollen.

Utbildning:Licentiatexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Ort: Bergshamra