Nyheter

2022

Teckningstiden för Etikinvests nyemission förlängs till 2022-12-02

2022-11-01

Etikinvest förlänger teckningstiden till 2022-12-02 för att hinna tala med större investerare som visat intresse. 

Via länkarna nedan kan du ta del av memorandum samt teckningssedel. 

Etikinvests portföljvärde har ökat med 39% hittills under 2022 (tom 2022-10-15).

2022-11-01

Onoterade innehav står för 98,7% av portföljvärdet medan det listade står för 1,3%.

Nyheten i sin helhet samt basen för värdebedömningen kan du ta del av via det länkade dokumentet nedan

Kommuniké från stämmor och konstituerande styrelsemöte 2022

2022-08-18

Etikinvest publicerar kommuniké från 2022 årsstämma, extrastämma, samt konstituerande styrelsemöte.

Årsstämma 2022

2022-05-31

Etikinvest kallar till årsstämma 2022-06-30.

Extra stämma

2022-05-31

Etikinvest kallar till extrastämma 2022-06-28

Kommuniké från extrastämman

2022-03-01

Etikinvest publicerar kommunike från extrastämman 2022-02-18

Extra stämma

2022-02-20

Etikinvest kallar till extrastämma 2022-02-18

Året 2021

2022-02-06

En sammanfattning av 2021 finns i det publicerade årsbrevet. 

2021

Arsstämma 2021

2021-05-31

Etikinvest kallar till årsstämma 2021-06-30

Resultatkommuniké 2021

2021-05-10

Etikinvest publicerar resultatkommuniké för 2021

Årsbrev

2021-01-22

Etikinvest publicerar årsbrev som sammanfattar 2020.