Nyheter

2024

Kallelse till årsstämma 2024

2024-06-02

Tid: Söndag 30 juni 2023 klockan 14:15

Plats: Rydal. Mark  

 

Samtliga deltagare behöver anmälas via https://www.etikinvest.se/kontakt/ senast måndagen 2024-06-24; 16.00.

 

(För att att delta i stämman med rösträtt ska man vara införd i aktieboken. Aktieägaren får biträdas av upp till två biträden på stämman. Om aktieägaren kommer företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas.)  Mer information samt föreslagen agenda bifogas via länken nedan. 

 

Extrastämma i Etikinvest AB planerad till april 2024

2024-03-17

Etikinvest kallar till extrastämma 2024-04-02 kl 11:30. Plats: World trade center, Stockholm . 

Samtliga deltagare behöver anmälas via https://www.etikinvest.se/kontakt/ senast onsdag 27 mars.

(För att att delta i stämman med rösträtt ska man vara införd i aktieboken. Aktieägaren får biträdas av upp till två biträden på stämman. Om aktieägaren kommer företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas.) 


Teckningsperiod i den planerade nyemissionen för Etikinvest AB (mars 2024) inleds idag.

2024-03-04

Teckningstiden för aktier och konvertibler i Etikinvests planerade nyemission inleds idag. Den planerade teckningstiden är fram till och med 2024-04-24.

Nedan bifogas investeringsmemorandum med bifogad studie där Etikinvest’s kapitalavkastning jämförs med 34 andra investmentbolag. Att tillgå nedan finns även teckningssedel gällande för den aktuella teckningsperioden (2024-03-04 – 2024-04-24)

 

Teckningstiden för aktier och konvertibler i Etikinvests nyemission senareläggs

2024-02-26

Teckningstiden för aktier och konvertibler i Etikinvests nyemission senareläggs på grund av sjukdom. Teckningsperioden planeras nu att inledas 2024-03-04 och skall pågå till 2024-04-24.

Utfallet av optionsbytesprogrammet blev att 60 799 teckningsoptioner begärdes makulerade. Skulle samtliga teckningsrätter utnyttjas kommer antalet teckningsoptioner i respektive serie bli 154 i serie TO3, 1 742 i serie TO4, 59 412 i serie TO5 och 4 791 i serie TO6, totalt 61 308 optioner. Antalet aktier är 63 568 varav 5 644  i serie A och 57 924 i serie B.

 

Extrastämma i Etikinvest planerad till Januari 2024

2024-01-03

Etikinvest kallar till extrastämma 2024-01-18 kl 17:45. Plats: Norr mälarstrand 56, Stockholm. 

Samtliga deltagare behöver anmälas, mer information om anmälan, agenda, och stämman i allmänhet finns att tillgå via följande länk:

2023

Årsredovisningar för 2022

2023-07-30

Via länkarna nedan går det nu att ta del av årsredovisning för Etikinvest AB samt för dotterbolaget Etikadmin A-Z AB 

Årsredovisning för 2022 samt tidigare går för Etikinvest AB att nå via investerarsidan: 

Etikinvest kallar till fortsatt årsstämma 2023

2023-06-28

Tid: Torsdag 2023-07-27 klockan 09:00

Plats: Stockholm

På ord. stämman (2023-06-27) bordlades ett antal frågor, 

För att delta i den fortsatta stämman med rösträtt ska man vara införd i aktieboken. Aktieägaren får biträdas av upp till två biträden på stämman. Om aktieägaren kommer företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas.

Via länken nedan kan du läsa formell kallelse, samt ta del av föreslagen dagordning:

Anmälan till den fortsatta stämman sker via kontaktformuläret på Etikinvests webbplats:

Etikinvest kallar till årsstämma 2023

2023-05-29

Tid: Tisdag 2023-06-27 klockan 17:40

Plats: Norr Mälarstrand 56, Stockholm

För att delta i stämman med rösträtt ska man vara införd i aktieboken. Aktieägaren får biträdas av upp till två biträden på stämman. Om aktieägaren kommer företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas.

Via länken nedan kan du läsa formell kallelse, samt ta del av föreslagen dagordning:

Anmälan till stämman sker via kontaktformuläret på Etikinvests webbplats:

Verksamhetsåret i korthet, samt möjlighet att delta i emission

2023-05-29

Det senaste dryga året har inte varit något bra år för världen, Rysslands krig i Ukraina och klimatrelaterade katastrofer på många platser i världen har varit en stor påfrestning med många lidande och sörjande. Även det finansiella klimatet har varit kärvt, vilket inte minst drabbat många investmentbolag vilka har fått se minskade portföljvärden.

Ett glädjeämne är att Etikinvest har gått mot strömmen. Det senaste året har varit det bästa någonsin för Etikinvest där samtliga stora både direkta och indirekta innehav i Etikinvests portfölj har utvecklats positivt och därmed ökat i värde. Det bedömda värdet i nuläget (2023-05-26) innebär än ökning med över 70% jämfört mot 2021-12-31. 

En kort sammanfattning av verksamheten, verksamhetsåret, samt om möjligheten att teckna sig för aktier & teckningsoptioner Etikinvest AB finns att läsa om på följande länk:

2022

Etikadmin A-Z söker VD & ekonomichef i Etikinvests bolagssfär

2022-12-19

Du kommer att vara VD i Etikinvests helägda dotterbolaget Etikadmin A-Z AB, som förutom att sköta bokföring, rapporter, årsbokslut och deklarationer för sfärens bolag kan erbjuda Etikinvests nuvarande och kommande portföljbolag och andra företag samma tjänster.

Annonsen i sin helhet kan läsas via följande länk: 

Etikinvest prognostiserar vinst om dryga 2 Mkr för helåret 2022

2022-12-02

Etikinvest prognostiserar en vinst, exklusive eventuella nedskrivningar, på drygt 2 miljoner kronor för helåret 2022. Styrelsen kan i dagsläget inte se något nedskrivningsbehov, men kan inte utesluta att det skulle kunna uppstå senare. 

Teckningstiden i nyemissionen förlängs till 2022-12-12, 13:00

2022-12-02

Etikinvest förlänger teckningstiden till 2022-12-13. 

Via länkarna nedan kan du ta del av memorandum samt teckningssedel. 

Teckningstiden för Etikinvests nyemission förlängs till 2022-12-02

2022-11-01

Etikinvest förlänger teckningstiden till 2022-12-02 för att hinna tala med större investerare som visat intresse. 

Via länkarna nedan kan du ta del av memorandum samt teckningssedel. 

Etikinvests portföljvärde har ökat med 39% hittills under 2022 (tom 2022-10-15).

2022-11-01

Onoterade innehav står för 98,7% av portföljvärdet medan det listade står för 1,3%.

Nyheten i sin helhet samt basen för värdebedömningen kan du ta del av via det länkade dokumentet nedan

Kommuniké från stämmor och konstituerande styrelsemöte 2022

2022-08-18

Etikinvest publicerar kommuniké från 2022 årsstämma, extrastämma, samt konstituerande styrelsemöte.

Årsstämma 2022

2022-05-31

Etikinvest kallar till årsstämma 2022-06-30.

Extra stämma

2022-05-31

Etikinvest kallar till extrastämma 2022-06-28

Kommuniké från extrastämman

2022-03-01

Etikinvest publicerar kommunike från extrastämman 2022-02-18

Extra stämma

2022-02-20

Etikinvest kallar till extrastämma 2022-02-18

Året 2021

2022-02-06

En sammanfattning av 2021 finns i det publicerade årsbrevet. 

2021

Arsstämma 2021

2021-05-31

Etikinvest kallar till årsstämma 2021-06-30

Resultatkommuniké 2021

2021-05-10

Etikinvest publicerar resultatkommuniké för 2021

Årsbrev

2021-01-22

Etikinvest publicerar årsbrev som sammanfattar 2020.