Nyheter

2022

Etikadmin A-Z söker VD & ekonomichef i Etikinvests bolagssfär

2022-12-19

Du kommer att vara VD i Etikinvests helägda dotterbolaget Etikadmin A-Z AB, som förutom att sköta bokföring, rapporter, årsbokslut och deklarationer för sfärens bolag kan erbjuda Etikinvests nuvarande och kommande portföljbolag och andra företag samma tjänster.

Annonsen i sin helhet kan läsas via följande länk: 

Etikinvest prognostiserar vinst om dryga 2 Mkr för helåret 2022

2022-12-02

Etikinvest prognostiserar en vinst, exklusive eventuella nedskrivningar, på drygt 2 miljoner kronor för helåret 2022. Styrelsen kan i dagsläget inte se något nedskrivningsbehov, men kan inte utesluta att det skulle kunna uppstå senare. 

Teckningstiden i nyemissionen förlängs till 2022-12-12, 13:00

2022-12-02

Etikinvest förlänger teckningstiden till 2022-12-13. 

Via länkarna nedan kan du ta del av memorandum samt teckningssedel. 

Teckningstiden för Etikinvests nyemission förlängs till 2022-12-02

2022-11-01

Etikinvest förlänger teckningstiden till 2022-12-02 för att hinna tala med större investerare som visat intresse. 

Via länkarna nedan kan du ta del av memorandum samt teckningssedel. 

Etikinvests portföljvärde har ökat med 39% hittills under 2022 (tom 2022-10-15).

2022-11-01

Onoterade innehav står för 98,7% av portföljvärdet medan det listade står för 1,3%.

Nyheten i sin helhet samt basen för värdebedömningen kan du ta del av via det länkade dokumentet nedan

Kommuniké från stämmor och konstituerande styrelsemöte 2022

2022-08-18

Etikinvest publicerar kommuniké från 2022 årsstämma, extrastämma, samt konstituerande styrelsemöte.

Årsstämma 2022

2022-05-31

Etikinvest kallar till årsstämma 2022-06-30.

Extra stämma

2022-05-31

Etikinvest kallar till extrastämma 2022-06-28

Kommuniké från extrastämman

2022-03-01

Etikinvest publicerar kommunike från extrastämman 2022-02-18

Extra stämma

2022-02-20

Etikinvest kallar till extrastämma 2022-02-18

Året 2021

2022-02-06

En sammanfattning av 2021 finns i det publicerade årsbrevet. 

2021

Arsstämma 2021

2021-05-31

Etikinvest kallar till årsstämma 2021-06-30

Resultatkommuniké 2021

2021-05-10

Etikinvest publicerar resultatkommuniké för 2021

Årsbrev

2021-01-22

Etikinvest publicerar årsbrev som sammanfattar 2020.