Investerar för mänskligheten, världen, och framtiden.

Etikinvest är ett publikt investmentbolag som endast investerar i etiskt hållbara företag som kan bidra till en hållbar positiv skillnad för mänskligheten och världen, eller delar därav. 

Etikinvest investerar med fokus på onoterade framtidsföretag, vilka har ny teknik eller nya idéer som bidrar till en omställning mot en hållbar värld, oavsett om det gäller klimat, miljö, hälsa, hållbar handel, finans eller IT.

”Etikinvest mission är att slussa investeringar från vanliga aktiefonder samt annat publikt och offentligt kapital så att det istället når innovativa och hållbara framtidsföretag där kapitalet gör större nytta i avseendet att skapa en långsiktigt positiv skillnad för mänskligheten och världen”

Vi vill att mer kapital skall nå de lösningar som kan göra stor skillnad.

Då vanliga aktiefonder på grund av regelverken inte får investera i onoterade företag går för mycket kapital i EU till traditionella ohållbara börsbolag, och för lite till de nya hållbara framtidsföretagen. 

 

Etikinvest vill ta in kapital för att bli större och kunna listas, för att därigenom kunna slussa kapital från inledningsvis publika småbolagsfonder till onoterade framtidsföretag där kapitalet gör större nytta än i många listade bolag.