ETIKINVESTLOGL
PORTFÖLJ
INTRO ETIK INVESTERA LEDNING NYHETER TIPS KONTAKT

Information för investerare

Etikinvest AB (publ.) organisationsnummer 556833-6613

Etikinvest genomför nyemission av aktier och teckningsoptioner med ordinarie teckningstid fram till 22 december 2017.

Teaser

Investeringsmemo

Teckningssedel

Investerarträffar

27 november Stora Aktiedagen. 16:20 - 16:50, Svenska Mässan Göteborg. Fullbokat. Se web-TV

29 november Investerarträff 17:50, STUDIO Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24 Malmö.

6 december Investerarafton 17:45, Grev Turegatan 30 Stockholm. Fullbokat.

11 december Jultallrik med Vertical Wind och Etikinvest kl 18:00, Västerhavsvägen 2 Falkenberg. Anmälan senast 7 december

Villkor för teckningsoptioner

Bolagsordning

Årsredovisning2016

Årsredovisning2015

Investeringar i Etikinvest via kapitalförsäkring, ISK eller IPS är idag inte möjlig. Vi har haft dialog med kapitalförsäkringsföretaget Kaptena och kommer eventuellt under nästa år göra en fördjupad undersökning om det går att ha Etikinvests värdepapper i Kaptenas kapitalförsäkring, redan innan värdepappren blir marknadsnoterade. Mer om Kaptena finns här

Fullständigt emissionsbeslut

PORTFÖLJ KONTAKT