ETIKINVESTLOGL
PORTFÖLJ
INTRO ETIK INVESTERA LEDNING NYHETER TIPS KONTAKT

Kort information för investerare

Etikinvest AB (publ.) organisationsnummer 556833-6613

Villkor för utestående teckningsoptioner

Bolagsordning

Årsredovisning2016

Årsredovisning2015

Etikinvest genomför nyemission av aktier och teckningsoptioner med ordinarie teckningstid 22 oktober till 22 december 2017. Investeringsmemorandum läggs upp på hemsidan i samband med att emissionen påbörjas.

Hittills inplanerade investerarträffar

27 november, 16:20 - 16:50 Göteborg, Svenska Mässan, Stora Aktiedagen.

6 december investerarafton i Stockholm, Grev Turegatan 30.

Ytterligare träff är under inplanering och mer information om hur man anmäler sig till träffarna kommer längre fram, men lägg gärna datumen i kalendern så länge.

För nytillkommande aktieägarna kommer minsta investeringen vara 6000 kronor för befintliga aktie- eller optionsinnehavare är minsta investering 3000 kronor.

Om man kan tänka sig att investera 30.000 kronor eller mer kan man lämna teckningsåtagande eller garantiåtagande fram till och med 2017-10-20.

Åtagandena belönas med teckningsoptioner och vid teckningsåtagande ges företräde vid tilldelning.

Kontakta oss gärna om ni vill få information utsänd.

Investeringsmemorandum läggs ut på hemsidan i samband med att nyemission inleds.

PORTFÖLJ KONTAKT